Beeldzorgconsulenten:
minder eenzaamheid, zorgdruk en kosten

In deze blog lees je over hoe we preventief ouderen kunnen helpen minder eenzaam te zijn, de zelfredzaamheid te verhogen en zorgdruk en kosten kunnen verlagen. Leestijd is ca. 5 minuten.

Een groeiend probleem

In Nederland (en daarbuiten ook) is er een groeiend probleem gaande. Ouderen worden steeds ouder en er treedt een dubbele vergrijzing op. Als gevolg van dit ouder worden en het toenemen van het aantal ouderen neemt de vraag naar zorg en begeleid wonen ook snel toe. De druk op zorg is torenhoog omdat je dit elke dag ervaart. Ook is het onderwerp, mede door de Corona crisis, dagelijks op TV.

Mensen krijgen pas zorg nadat er een indicatie is vastgesteld en daarmee een financieringskanaal wordt geopend om deze zorg te bieden. Maar wat gebeurt er met ouderen die nog geen indicatie kunnen krijgen omdat ze nog niet ‘slecht’ genoeg zijn om het ‘stempel’ ziek te krijgen?

De overheid heeft er beleid van gemaakt dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen omdat begeleid wonen gewoonweg niet voor iedereen meer mogelijk is. Ook maakt deze overheid beleid om te zorgen dat zorgorganisaties, verzekeraars en gemeentes in staat zijn om aanvullingen op zorg te ontwikkelen die het makkelijker maken om toch de juiste zorg en aandacht te kunnen bieden.

Is dure zorg de enige oplossing?

In Nederland hebben ca. 700.000 mensen van 75 jaar en ouder moeite om thuis te blijven wonen. 42% hiervan geeft aan eenzaamheid te ervaren en ca. 190.000 kampen met dementie of een voorfase hiervan. Voor veel van deze mensen geldt dat ze niet direct toegang hebben tot alle reguliere vastgelegde kanalen van zorg en vergoeding. Gewoonweg omdat het systeem in Nederland zo complex is, volledig gemedicaliseerd en overgereguleerd is.

Als gevolg hiervan komen ouderen pas in het systeem als ze daadwerkelijk iets mankeren en krijgen ze daarmee ook dikwijls dure zorg toegewezen die alleen nog maar gegeven kan worden door medisch geschoold personeel.

Wanneer ouderen alleen komen te wonen en, mede door verschijnselen als Corona, de sociale contacten afnemen, neemt ook de mentale activiteit af. We weten dat door dit verschijnsel eenzaamheid en de ontwikkeling van dementie sneller kan toenemen dan normaal.

Wanneer ouderen eerder (preventief) begeleid zouden worden kan zelfredzaamheid worden bevorderd en eenzaamheid en ontwikkeling van dementie worden afgeremd.

We kunnen nu al beginnen

Maar hoe doe je dat als het zorgpersoneel nu al overbelast is en het aantal ouderen die zorg vraagt en gaat vragen exponentieel toeneemt? Wie gaat er betalen voor preventieve zorg zodat dure zorg momenten, opname’s in verpleegtehuizen en medische zorg kan worden uitgesteld?

Wij hebben de antwoorden ook nog niet. Maar wat we wel zie is dat wanneer je ouderen dagelijks kunt ondersteunen, ze aanzienlijk gelukkiger zijn en hun mentale gezondheid toeneemt.

Een manier om dit te doen is door bij de ouderen een Memory Lane Zorgscherm neer te zetten. Met deze speciale ‘tablet’ kunnen zij contact houden met familie, mantelzorgers en een verzorgende organisatie. Het Memory Lane Zorgscherm is speciaal ontwikkeld voor ouderen die weinig tot geen kennis hebben van het bedienen van computers. Je kunt er spelletjes op spelen, foto’s bekijken van vroeger, filmpjes kijken, beweegprogramma’s doen, de agenda zien en beeldbellen met iedereen die op het scherm is aangesloten. Wat ouderen niet kunnen doen is vrijelijk op internet surfen en dus is het risico dat ze verdwaald raken of worden opgelicht nul.

Inzetten van beeldzorgconsulenten

Door het inzetten van beeldzorgconsulenten die intern bij een welzijns of zorgorganisatie werken of vanuit een externe partij worden aangeboden kan er structureel aandacht worden geboden aan de ouderen waarmee een positief effect op dagritme, persoonlijke verzorging, mentale activiteit, het terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van zelfredzaamheid ontstaat.

De beeldzorgconsulent neemt waar hoe het met de oudere gaat en ondersteunt bij dagelijkse activiteiten en vragen. Het is als het ware een steuntje in de rug die er altijd is op vaste momenten. Iemand waar een oudere zich aan vast kan houden en een hele welkome aanvulling voor de familie en mantelzorgers waarmee zij ontlast worden van de steeds drukker wordende zorgtaken.

Memory Lane beeldzorg piramide

Deze beeldzorgconsulenten zijn een belangrijke schakel in het contact tussen ouderen en hun familie en mantelzorgers. Het Memory Lane Zorgscherm is hierin de verbinder.

De effecten zijn enorm

Door in een vroeger stadium ouderen te ondersteunen bij zelfstandig wonen en dit structureel te borgen door de inzet van beeldzorgconsulenten, zijn mogelijke problemen eerder in beeld, kunnen dure zorgmomenten worden uitgesteld en wordt eenzaamheid bestreden waarmee mentale en ook fysieke conditie ook wordt verbeterd en ziektes worden afgeremd.

Het afremmen van (mentale) ziektes zoals dementie, het terugdringen van eenzaamheid en bevorderen van zelfredzaamheid heeft niet alleen effect op de vraag naar zorg maar ook op de kosten voor verzekeraars en overheid. Wanneer je alleen al 1 uur zorg per week een jaar zou kunnen uitstellen op 100.000 ouderen dan levert dit al 208 miljoen euro op.

We zijn er nog lang niet

Overheid heeft wetten in de maak om preventieve zorg te bevorderen. Verzekeraar kijken serieus naar oplossingen om de zorgkosten in de toekomst in bedwang te houden. En zorgorganisaties doen wat ze kunnen om met innovaties aan de slag te gaan. Maar het gaat langzaam door het moeras van regels en geldstromen, terwijl ouderen op dit moment de dupe zijn en de oplossing voor het oprapen ligt.

Wij zijn al begonnen en zetten elke dag de stapjes die we kunnen in het oplossen van het probleem.

Benieuwd naar de mogelijkheden van beeldzorg?

Benieuwd naar de mogelijkheden van beeldzorg voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Neem contact op
Memory Lane beeldzorg piramide